รถเอทีวี ATV

จองทริป ATV กับเรา

  • คนขับ 60 นาทีราคา 1,900 บาท
  • 60 นาทีสำหรับผู้โดยสารราคา 900 บาท
  • คนขับ 90 นาทีราคา 2,500 บาท
  • 90 นาทีสำหรับผู้โดยสารราคา 1,250 บาท
คุณสามารถไปในตอนเช้าหรือตอนบ่ายและรวมบริการรถแท็กซี่รับส่งไป - กลับระหว่างไซต์และโรงแรมของคุณ

ราคามีการเปลี่ยนแปลงเช็คราคาก่อนเสมอ

คุณอาจชอบ ...